Popovych, I. L., Gozhenko, A. I., Babelyuk, V. Y., Zukow, W., Muszkieta, R., Korolyshyn, T. A., Dubkova, G. I., Klishch, I. M., Mysula, I. R., Bilas, V. R., Flyunt, I.-S. S., Fil’, V. M. and Barylyak, L. G. (2020) “Similarity Of Effects On EEG Parameters Of Aramaic, Greek Catholic And Krishnaic Prayers”, Pedagogy and Psychology of Sport, 6(1), pp. 121–138. doi: 10.12775/PPS.2020.06.01.010.