Popovych, Igor L., Anatoliy I. Gozhenko, Valeriy Ye. Babelyuk, Walery Zukow, Radosław Muszkieta, Tetyana A. Korolyshyn, Galyna I. Dubkova, Ivan M. Klishch, Igor R. Mysula, Volodymyra R. Bilas, Igor-Severyn S. Flyunt, Vitaliy M. Fil’, and Liliya G. Barylyak. 2020. “Similarity Of Effects On EEG Parameters Of Aramaic, Greek Catholic And Krishnaic Prayers”. Pedagogy and Psychology of Sport 6 (1):121-38. https://doi.org/10.12775/PPS.2020.06.01.010.