Popovych, Igor, Valeriy Babelyuk, Walery Zukow, Radosław Muszkieta, Galyna Dubkova, Liliya Nesterova, Viktor Hubyts’kyi, Volodymyra Bilas, Vira Musiyenko, Teodor Seniv, Viktor Mis’ko, Roman Babylyuk, Yaroslava Yaremchuk, Liliya Barylyak, and Anatoliy Gozhenko. 2020. “Liturgy Affects the Parameters of Gas Discharge Visualization, Acupuncture Points and Neuro-Endocrine-Immune Complex”. Pedagogy and Psychology of Sport 6 (2):61-73. https://doi.org/10.12775/PPS.2020.06.02.006.