Popadynets’, Oleksandr, Anatoliy Gozhenko, Nataliya Badiuk, Walery Zukow, Marta Kovbasnyuk, Tetyana Korolyshyn, and Igor Popovych. 2020. “Relationships Between Changes in Entropy of the EEG and Parameters of the Immunity”. Pedagogy and Psychology of Sport 6 (1):24-40. https://doi.org/10.12775/PPS.2020.06.01.003.