BABELYUK, V.; GOZHENKO, A.; DUBKOVA, G.; ZUKOW, W.; HUBYTS’KYI, V.; RUZHYLO, S.; FEDYAYEVA, S.; KOVALCHUK, G.; POPOVYCH, I. Causal relationships between the parameters of gas discharge visualization and immunity. Pedagogy and Psychology of Sport, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 115–134, 2021. DOI: 10.12775/PPS.2021.07.01.008. Disponível em: https://apcz.umk.pl/PPS/article/view/PPS.2021.07.01.008. Acesso em: 9 dec. 2021.