POPOVYCH, I. L.; GOZHENKO, A. I.; BABELYUK, V. Y.; ZUKOW, W.; MUSZKIETA, R.; KOROLYSHYN, T. A.; DUBKOVA, G. I.; KLISHCH, I. M.; MYSULA, I. R.; BILAS, V. R.; FLYUNT, I.-S. S.; FIL’, V. M.; BARYLYAK, L. G. Similarity Of Effects On EEG Parameters Of Aramaic, Greek Catholic And Krishnaic Prayers. Pedagogy and Psychology of Sport, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 121–138, 2020. DOI: 10.12775/PPS.2020.06.01.010. Disponível em: https://apcz.umk.pl/PPS/article/view/PPS.2020.06.01.010. Acesso em: 26 may. 2024.