[1]
Popovych, I.L., Gozhenko, A.I., Babelyuk, V.Y., Zukow, W., Muszkieta, R., Korolyshyn, T.A., Dubkova, G.I., Klishch, I.M., Mysula, I.R., Bilas, V.R., Flyunt, I.-S.S., Fil’, V.M. and Barylyak, L.G. 2020. Similarity Of Effects On EEG Parameters Of Aramaic, Greek Catholic And Krishnaic Prayers. Pedagogy and Psychology of Sport. 6, 1 (May 2020), 121–138. DOI:https://doi.org/10.12775/PPS.2020.06.01.010.