1.
KRYSTEK, Jacek Joachim. Oddziaływania pozytywne i negatywne w procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Przegląd Prawa Ochrony Środowiska [online]. 15 marzec 2021, nr 1. [udostępniono 18.1.2022].