1.
CHMIELEWSKI, Jan. Decyzja starosty określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej. Przegląd Prawa Ochrony Środowiska [online]. 15 marzec 2021, nr 1, s. 7–27. [udostępniono 28.1.2022]. DOI 10.12775/PPOS.2021.001.