Krystek, J. J. „Oddziaływania Pozytywne I Negatywne W Procedurze Oceny oddziaływania Na środowisko”. Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, nr 1, marzec 2021, https://apcz.umk.pl/PPOS/article/view/33492.