[1]
J. Chmielewski, „Decyzja starosty określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej”, PPOŚ, nr 1, s. 7–27, mar. 2021.