Krystek, J. J. (2021) „Oddziaływania pozytywne i negatywne w procedurze oceny oddziaływania na środowisko”, Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, (1). Dostępne na: https://apcz.umk.pl/PPOS/article/view/33492 (Udostępniono: 21 styczeń 2022).