(1)
Krystek, J. J. Oddziaływania Pozytywne I Negatywne W Procedurze Oceny oddziaływania Na środowisko. PPOŚ 2021.