[1]
Krystek, J.J. 2021. Oddziaływania pozytywne i negatywne w procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Przegląd Prawa Ochrony Środowiska. 1 (mar. 2021).