Harmancı, Pınar. „Analiza czynników wpływających Na Depresję I Stan Poznawczy U osób Starszych”. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne 11, no. 1 (marzec 28, 2022): 14–21. Udostępniono luty 21, 2024. https://apcz.umk.pl/PNIN/article/view/38364.