1.
PAWLAK, Adam, MARCINIEC, Karina & SZCZYPIŃSKA, Zuzanna. Ocena zmian psychopatologicznych i funkcjonowania psychicznego u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym – przegląd literatury. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne [online]. 29 grudzień 2023, T. 12, nr 4, s. 177–182. [udostępniono 19.6.2024]. DOI 10.15225/PNN.2023.12.4.5.