1.
RYMKIEWICZ, Anna. Analiza satysfakcji z wykonywanej pracy pielęgniarek pracujących w oddziałach neurologii i neurochirurgii. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne [online]. 1 grudzień 2022, T. 11, nr 3, s. 114–123. [udostępniono 1.4.2023]. DOI 10.15225/PNN.2022.11.3.3.