1.
ŚLUSARZ, Robert. Skala Wydolności Funkcjonalnej (FCS) w praktyce pielęgniarskiej. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne [online]. 28 czerwiec 2012, T. 1, nr 1, s. 35–40. [udostępniono 24.5.2024].