1.
WILKIEWICZ, Maria, SMELKOWSKA, Anna, JARACZ, Krystyna, GRABOWSKA-FUDALA, Barbara & PNIEWSKA, Joanna. Opieka pielęgniarska nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym w trakcie leczenia immunomodulacyjnego lekami pierwszego rzutu. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne [online]. 28 czerwiec 2013, T. 2, nr 5, s. 223–227. [udostępniono 20.5.2024].