1.
GRABINSKA, Marta, KURYLAK, Andrzej & BARCZYKOWSKA, Ewa. Sposoby opisywania stopnia niepełnosprawności motorycznej, klasyfikacji umiejętności codziennej komunikacji oraz oceny jakości życia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne [online]. 28 czerwiec 2014, T. 3, nr 4, s. 183–187. [udostępniono 21.5.2024]. DOI 10.15225/PNN.2014.3.4.6.