1.
ZIEJKA, Katarzyna, SKRZYPEK-CZERKO, Marcelina & KARŁOWICZ, Anna. Znaczenie rehabilitacji poudarowej dla poprawy stanu funkcjonalnego chorych z udarem niedokrwiennym mózgu. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne [online]. 28 czerwiec 2015, T. 4, nr 4, s. 178–183. [udostępniono 4.3.2024]. DOI 10.15225/PNN.2015.4.4.6.