1.
KARŁOWICZ, Anna & ZIEJKA, Katarzyna. Problemy pielęgnacyjne u pacjenta z zespołem ALS — studium przypadku. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne [online]. 28 czerwiec 2015, T. 4, nr 4, s. 170–177. [udostępniono 29.9.2023]. DOI 10.15225/PNN.2015.4.4.5.