1.
KADUČÁKOVÁ, Helena. Wpływ opieki nad upośledzonym dzieckiem na funkcjonowanie rodziny. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne [online]. 28 czerwiec 2015, T. 4, nr 4, s. 158–161. [udostępniono 4.3.2024]. DOI 10.15225/PNN.2015.4.4.3.