1.
ANTCZAK, Anna, FILIPSKA, Karolina & RASZKA, Anna. Problemy pielęgnacyjne pacjenta po przebytym udarze mózgu — opis przypadku. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne [online]. 28 czerwiec 2017, T. 6, nr 1, s. 28–32. [udostępniono 4.3.2024]. DOI 10.15225/PNN.2017.6.1.5.