1.
ZIEJKA, Katarzyna Dorota, NYKA, Walenty, CHWOJNICKI, Kamil, SKRZYPEK-CZERKO, Marcelina & KASPRZAK, Piotr. Czynniki związane z poprawą funkcjonalną chorych po udarze niedokrwiennym mózgu oraz wartość rokownicza skal oceny stanu funkcjonalnego. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne [online]. 28 czerwiec 2017, T. 6, nr 1, s. 11–19. [udostępniono 21.2.2024]. DOI 10.15225/PNN.2017.6.1.2.