1.
TROCHIMCZYK, Anna, CHORĄŻY, Monika & SNARSKA, Katarzyna Krystyna. Analiza jakości życia pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne [online]. 28 czerwiec 2017, T. 6, nr 2, s. 44–54. [udostępniono 4.3.2024]. DOI 10.15225/PNN.2017.6.2.1.