1.
HARMANCI, Pınar. Analiza czynników wpływających na depresję i stan poznawczy u osób starszych. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne [online]. 28 marzec 2022, T. 11, nr 1, s. 14–21. [udostępniono 21.2.2024]. DOI 10.15225/PNN.2022.11.1.3.