1.
FILIPSKA, Karolina, WOLSKA, Dorota, HAOR, Beata & ANTCZAK-KOMOTERSKA, Anna. Samoocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pielęgniarek zatrudnionych w oddziałach zachowawczych i zabiegowych. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne [online]. 28 czerwiec 2018, T. 7, nr 4, s. 155–159. [udostępniono 22.5.2024]. DOI 10.15225/PNN.2018.7.4.4.