1.
KRÓLIKOWSKA, Agnieszka, GOŁĘBIEWSKA, Agnieszka, JABŁOŃSKA, Renata, HAOR, Beata, FILIPSKA, Karolina & ŚLUSARZ, Robert. Przejawy niepełnosprawności wśród pielęgniarek aktywnych zawodowo spowodowane bólami kręgosłupa. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne [online]. 28 czerwiec 2019, T. 8, nr 1, s. 16–22. [udostępniono 21.5.2024]. DOI 10.15225/PNN.2019.8.1.3.