1.
SNARSKA, Katarzyna, CHMUR, Ewa & DOLIŃSKA, Cecylia. Analiza epidemiologiczna występowania chorób odkleszczowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Podlaskim. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne [online]. 28 czerwiec 2020, T. 9, nr 2, s. 51–58. [udostępniono 21.2.2024]. DOI 10.15225/PNN.2020.9.2.1.