1.
FILIPSKA, Karolina, WIŚNIEWSKI, Adam, KRÓLIKOWSKA, Agnieszka, JABŁOŃSKA, Renata, HAOR, Beata, T. SZEWCZYK, Maria & ŚLUSARZ, Robert. Jakość życia oraz jej predyktory wśród pacjentów neurologicznych — systematyczny przegląd badań. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne [online]. 28 czerwiec 2020, T. 9, nr 3, s. 114–118. [udostępniono 19.6.2024].