Bąk, E., M. Żywczak, i S. Krzemińska. „Akceptacja Choroby I Zadowolenie Z życia U Chorych Po Udarze Niedokrwiennym”. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, t. 12, nr 3, wrzesień 2023, s. 103-11, doi:10.15225/PNN.2023.12.3.1.