Jabłońska, R., F. Lisowski, i P. Sokal. „Problem Samopoczucia Emocjonalnego I Zaburzeń Snu wśród pacjentów oddziału Neurochirurgii – Badania wstępne”. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, t. 12, nr 1, marzec 2023, s. 24-33, doi:10.15225/PNN.2023.12.1.4.