Rymkiewicz, A. „Analiza Satysfakcji Z Wykonywanej Pracy pielęgniarek pracujących W oddziałach Neurologii I Neurochirurgii”. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, t. 11, nr 3, grudzień 2022, s. 114-23, doi:10.15225/PNN.2022.11.3.3.