Karłowicz, A. ., i K. . Ziejka. „Problemy pielęgnacyjne U Pacjenta Z zespołem ALS — Studium Przypadku”. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, t. 4, nr 4, czerwiec 2015, s. 170-7, doi:10.15225/PNN.2015.4.4.5.