Kadučáková, H. . „Wpływ Opieki Nad upośledzonym Dzieckiem Na Funkcjonowanie Rodziny”. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, t. 4, nr 4, czerwiec 2015, s. 158-61, doi:10.15225/PNN.2015.4.4.3.