Biercewicz, M. ., K. Filipska, M. . Rybka, . B. . Haor, M. . Głowacka, i K. . Kędziora-Kornatowska. „Problemy pielęgnacyjne pacjentów Z Chorobą Parkinsona — Opis Przypadku”. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, t. 5, nr 4, czerwiec 2016, s. 156-61, doi:10.15225/PNN.2016.5.4.5.