Antczak, A. ., K. . Filipska, i A. . Raszka. „Problemy pielęgnacyjne Pacjenta Po Przebytym Udarze mózgu — Opis Przypadku”. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, t. 6, nr 1, czerwiec 2017, s. 28-32, doi:10.15225/PNN.2017.6.1.5.