Ziejka, K. D. ., W. . Nyka, K. . Chwojnicki, M. . Skrzypek-Czerko, i P. . Kasprzak. „Czynniki związane Z Poprawą Funkcjonalną Chorych Po Udarze Niedokrwiennym mózgu Oraz wartość Rokownicza Skal Oceny Stanu Funkcjonalnego”. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, t. 6, nr 1, czerwiec 2017, s. 11-19, doi:10.15225/PNN.2017.6.1.2.