Cwiekala-Lewis, K. ., B. H. . Parkyn, i K. . Modliszewska. „Analiza Teorii zarządzania Objawami Stworzonej Przez Szkołę Pielęgniarską Uniwersytetu Kalifornijskiego W San Francisco (UCSF) I Implikacje Tej Teorii Dla osób Z Chorobami Neurologicznymi”. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, t. 6, nr 2, czerwiec 2017, s. 55-65, doi:10.15225/PNN.2017.6.2.2.