Trochimczyk, A. ., M. . Chorąży, i K. K. . Snarska. „Analiza jakości życia pacjentów Po Udarze Niedokrwiennym mózgu”. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, t. 6, nr 2, czerwiec 2017, s. 44-54, doi:10.15225/PNN.2017.6.2.1.