Harmancı, P. „Analiza czynników wpływających Na Depresję I Stan Poznawczy U osób Starszych”. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, t. 11, nr 1, marzec 2022, s. 14-21, doi:10.15225/PNN.2022.11.1.3.