Fidecki, W. ., M. . Wysokiński, Z. Sienkiewicz, K. . Van Damme-Ostapowicz, i B. . Dziedzic. „Ocena Ryzyka Demencji wśród osób Starszych W Praktyce pielęgniarskiej”. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, t. 11, nr 1, marzec 2022, s. 27-30, doi:10.15225/PNN.2022.11.1.5.