Filipska, K. ., D. . Wolska, B. . Haor, i A. . Antczak-Komoterska. „Samoocena obciążenia układu mięśniowo-Szkieletowego pielęgniarek Zatrudnionych W oddziałach Zachowawczych I Zabiegowych”. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, t. 7, nr 4, czerwiec 2018, s. 155-9, doi:10.15225/PNN.2018.7.4.4.