Królikowska, A. ., A. . Gołębiewska, R. . Jabłońska, B. . Haor, K. . Filipska, i R. . Ślusarz. „Przejawy niepełnosprawności wśród pielęgniarek Aktywnych Zawodowo Spowodowane bólami kręgosłupa”. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, t. 8, nr 1, czerwiec 2019, s. 16-22, doi:10.15225/PNN.2019.8.1.3.