Snarska, K. ., E. . Chmur, i C. . Dolińska. „Analiza Epidemiologiczna występowania chorób Odkleszczowych W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej W Bielsku-Podlaskim”. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, t. 9, nr 2, czerwiec 2020, s. 51-58, doi:10.15225/PNN.2020.9.2.1.