Filipska, K. ., A. . Wiśniewski, A. . Królikowska, R. . Jabłońska, B. . Haor, M. . T. Szewczyk, i R. . Ślusarz. „Jakość życia Oraz Jej Predyktory wśród pacjentów Neurologicznych — Systematyczny przegląd Badań”. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, t. 9, nr 3, czerwiec 2020, s. 114-8, https://apcz.umk.pl/PNIN/article/view/37950.