Krupka, M. ., i K. Tułacz. „Problemy Opieki pielęgniarskiej Nad Dzieckiem Urodzonym przedwcześnie Z wodogłowiem Pokrwotocznym — Opis Przypadku”. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, t. 10, nr 1, marzec 2021, s. 42-47, doi:10.15225/PNN.2021.10.1.6.