Wojda, P. . „Pielęgnacja Pacjenta Z Nieepileptycznymi Napadami — Opis Przypadku”. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, t. 10, nr 1, marzec 2021, s. 35-41, doi:10.15225/PNN.2021.10.1.5.