[1]
A. Pawlak, K. Marciniec, i Z. Szczypińska, „Ocena zmian psychopatologicznych i funkcjonowania psychicznego u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym – przegląd literatury”, PNN, t. 12, nr 4, s. 177–182, grudz. 2023.